เว็บสล็อตแตกง่าย วินมอเตอร์ไซค์เฮ ขนส่งไม่จำกัดเวลายื่นจัดตั้งวินใหม่

เว็บสล็อตแตกง่าย วินมอเตอร์ไซค์เฮ ขนส่งไม่จำกัดเวลายื่นจัดตั้งวินใหม่

กรมการขนส่งทางบกไม่จำกัดเวลายื่นคำขอจัดตั้งวินใหม่และ เว็บสล็อตแตกง่าย จดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะในกรุงเทพมหานครเป็นการทั่วไป กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กระทรวงคมนาคม เปิดรับคำขอจัดตั้งวินใหม่และคำขอจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะในกรุงเทพมหานครเป็นการทั่วไป โดยไม่กำหนดกรอบระยะเวลาสิ้นสุด เพื่อเปิดโอกาสผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างเข้าสู่ระบบขนส่งสาธารณะ ประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานเขตสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งสถานที่ตั้งของวินในพื้นที่นั้น ๆ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า 

ตามที่กำหนดให้ผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง ต้องนำรถจักรยานยนต์จดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ป้ายเหลือง) ให้ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมกำหนดให้ใช้รูปแบบเสื้อวิน ตามที่ ขบ. กำหนด โดยแสดงชื่อวิน บัตรประจำตัว และหมายเลขประจำตัวที่ถูกต้องตรงกัน และกำหนดสถานที่ตั้งวิน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั้น ปัจจุบันมีวินรถจักรยานยนต์ที่ได้รับอนุญาตแล้ว จำนวน 5,343 วิน มีจำนวนผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ จำนวน 89,292 ราย เนื่องจากการขยายตัวของเมืองและเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน รวมทั้งมีผู้ประสงค์ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้างบางส่วนไม่สามารถดำเนินการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง ทันกำหนดเวลา ขบ. จึงได้เปิดรับคำขอจัดตั้งวินใหม่และคำขอจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะในกรุงเทพมหานครเป็นการทั่วไป โดยไม่กำหนดกรอบระยะเวลาสิ้นสุด เพื่อเปิดโอกาสผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างเข้าสู่ระบบขนส่งสาธารณะประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

สำหรับผู้ประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่ตั้งวินใหม่หรือขอหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ ต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ โดยยื่นคำขอพร้อมหลักฐานให้ครบถ้วน ณ สำนักงานเขตสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่ที่ตั้งอยู่ โดยใช้หลักฐานดังต่อไปนี้

– กรณีขอจัดตั้งวินใหม่และผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง ได้แก่ 1) แผนผังแสดงที่ตั้งวินและแผนผังการจอดรถ 2) รูปถ่ายบริเวณสถานที่ตั้งวินและสถานที่จอดรถ 3) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้พื้นที่สำหรับตั้งวิน 4) สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินสถานที่ตั้งวิน 5) บัญชีรายชื่อผู้ขับรถในวินพร้อมภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ยังไม่สิ้นอายุ 6) ภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถซึ่งผู้ขับขี่มีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครอง ในกรณีที่รถนั้นจดทะเบียนแล้ว หรือหลักฐานการได้มาของรถที่มีชื่อผู้ขับรถเป็นผู้ซื้อหรือเช่าซื้อในกรณีที่รถนั้นยังไม่ได้จดทะเบียน และ 7) เส้นทางหรือท้องที่รับจ้างและอัตราค่าโดยสาร

– กรณีการเพิ่มผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างในวินเดิม ใช้ภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ยังไม่สิ้นอายุ และภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถซึ่งผู้ขับมีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองในกรณีที่รถนั้นจดทะเบียนแล้ว หรือหลักฐานการได้มาของรถที่มีชื่อผู้ขับรถเป็นผู้ซื้อหรือเช่าซื้อในกรณีที่รถนั้นยังไม่ได้จดทะเบียน

– กรณีการเปลี่ยนรถทดแทนรถจักรยานยนต์สาธารณะคันเดิม ใช้ภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ยังไม่สิ้นอายุ และภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถซึ่งผู้ขับมีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองในกรณีที่รถนั้นจดทะเบียนแล้ว หรือหลักฐานการได้มาของรถที่มีชื่อผู้ขับรถเป็นผู้ซื้อหรือเช่าซื้อ และภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะคันเดิมที่แจ้งไม่ใช้รถตลอดไปไว้แล้ว หรือที่มีการจดทะเบียนเปลี่ยนประเภทเป็นรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลแล้ว

ซึ้งใจชาวโคราช ร่วม#เราจะไปเดินเทอร์มินอล21 หลังเหตุกราดยิงโคราช

Terminal 21 (เทอร์มินอล21) – จากโศกนาฎกรรมกราดยิงที่โคราช เมื่อวันที่ 8 ก.พ. ที่ผ่านมา โดยจุดเกิดเหตุหลักอยู่ภายในห้างสรรพสินค้า เทอร์มินอล 21 โดยเหตุการณ์กราดยิงครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตรวม 30 ราย ล่าสุดมีรายงานว่าทางห้าง Terminal 21 จะกลับมาเปิดทำการอีกครั้งวันที่ 13 ก.พ. ด้านเพจ เฟซบุ๊ก Korat : เมืองที่คุณสร้างได้ ได้โพสต์รูปภาพและเฟซบุ๊กเชิญชวนคนไปให้กำลังใจทางห้างให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ร้าย โดยติด #เราจะไปเดินเทอร์มินอล21

“#โคราชต้องเดินต่อไป #เราจะไปเทอร์มินอล21 ในฐานะที่เราเป็นหนึ่งคนที่เกิดและเติบโตในเมืองโคราช…เป็นคนโคราชคนหนึ่ง ได้เห็น Terminal21 Korat ค่อยๆ ถือกำเนิดขึ้นบนพื้นที่ว่างเปล่าใจกลางเมือง ได้เห็นบุคลากรทุกคนทำงานอย่างหนักจนสามารถพิสูจน์ตนเองและพา Terminal21 เข้ามาอยู่ในใจทุกคน กลายเป็นห้างน้องใหม่ที่เติบโตขึ้นอย่างสง่างามได้ในที่สุด …กระทั่งเกิดเรื่องน่าเศร้าขึ้น

สิ่งที่ทำให้หลายคนช็อคก็คงเป็นเพราะ ลึกๆ แล้วเรา “ไม่อยากจะเชื่อ” ว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้น …ในสถานที่ที่เราเคยเข้าๆ ออกๆ เป็นประจำเหมือนบ้านหลังที่สอง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เรามี “เหยื่อ” ที่บาดเจ็บและล้มตายเป็นจำนวนมาก รวมทั้งสิ้น 88 คน รวมเจ้าหน้าที่ พลเรือน และคนร้าย แต่เหยื่อจะเพิ่มขึ้นอีกหลายพันชีวิตจากเหตุการณ์นี้ หากคนโคราชกลัวที่จะใช้ชีวิต กลัวที่จะกลับไปเดินที่เทอร์มินอลอีก…

เพราะยังมีอีกหลายพันชีวิตที่ยังคงยืนหยัดต่อสู้ และดิ้นรนเพื่อชีวิต เพื่อครอบครัว คนธรรมดาที่ยังคงทำงานอย่างหนัก เพื่อคอยให้บริการเรา ทำอาหารให้แก่เรา มอบรอยยิ้มให้แก่เรา คอยหาที่จอดรถให้เราท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัด เปลี่ยนยางรถให้เรา ทำให้พื้นและห้องน้ำสะอาดหมดจดอยู่เสมอ และอีกมากมายที่ยังคงอยู่ในนั้น

สิ่งที่เราพอจะทำได้เพื่อช่วยเหลือคนเหล่านี้คือ ทันทีที่ประตู Terminal21 Korat เปิดขึ้นอีกครั้ง #เราจะไปเดินเทอร์มินอล21 …เข้าไปให้ถล่มทลายยิ่งกว่าวันแรกที่ห้างเปิด เพื่อประกาศว่าเรา #ไม่กลัวที่จะใช้ชีวิต เราไม่กลัวที่จะไปเดินที่นั่น เพราะเทอร์มินอลเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวของเราชาวโคราชแล้ว และเราจะไม่ทิ้งครอบครัวไว้เบื้องหลัง เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย